Alle: Nintendo Direct, wann? Wirklich alle: Boah, Nintendo

Alle: Nintendo Direct, wann?
Wirklich alle: Boah, Nintendo Direct mit Ausblick was uns 2020 erwartet!!!!
Nintendo: Pokémon Direct.