Gen­der­ideo­lo­gie schei­tert an Bio­lo­gie – Ken­nen

Gen­der­ideo­lo­gie schei­tert an Bio­lo­gie – Ken­nen Sie D2-D4? – Phi­lo­so­phia Peren­nis Quelle: Genderideologie scheitert an Biologie – Kennen Sie D2-D4? – Philosophia Perennis